fredag 16. november 2007

Skeiserenn

Skeiserenn

Du startar i lag med storskridaren.

Du veit du ikkje kan fylgja han,
men du legg i veg og brukar all di kraft
og held lag ei stund.

Men han glid ifrå deg
-glid ifrå deg, glid ifrå deg
Snart er han heile runden fyre.
Det kjennest litt skamfullt med det same.
Til det kjem ei merkeleg ro yver deg,
kan ikkje storskridaren fara!
Og du fell inn i di eigi takt og kappestrid med deg sjølv.
Meir kan ingen gjera.

Olav H. Hauge

Dette diktet sendte ei i kollokviegruppa mi til oss etter eksamen. Det var så godt.
Godt fordi jeg virkelig gjorde det dårlig, men også fordi det er så sant så sant.
Gå i egen takt og ha fokus på eget mål. Det vil alltid være noen som er bedre, svelg det, move on. For meir kan ingen gjera.

En hard kamel å svelge (jeg synes ihvertfall det), men sånt er det nå bare.
Når kamelen har funnet roen nede i magen, føles nok alt litt bedre ut.

Ingen kommentarer: