mandag 9. mars 2009

Vamp....

Eg trur på menneske som brenne
De knitre djupt i di ei meining
Di synke aldri ned i slammet
Med hjarte kaldt som ei forsteiningPå godt og vondt (de e det samme)
E di med vidt utstrakte hender
Korsfesta te ein drøm –
Om livet, om Gud, om kvite
Horisontar som
Alltid e der men som vike når du trur
At du e nær…Eg trur på hjertene som skrike
Sitt lysrop ut og tenne verden
Som går mot di usynlege stjerner
Men aldri finne fred på ferda
Og sånne mennesker e fjerne...
Eg trur på mennesker som brenne – ned.

Ingen kommentarer: