lørdag 3. november 2007

Vernepleiere


Jeg har fått en del spørsmål om hva en vernepleier er, og hva yrke går ut på. Siden jeg ikke har bedre å foreta meg denne lørdags ettermiddag annet enn å lese til muntlig eksamen (som jeg ennå ikke har begynt med) eller skrive på hjemmeeksamen (som virkelig snart må bli ferdig) skal jeg heller si litt om hva dette går ut på.


Hva gjør vernepleieren (etter 3- årig høgskole/universitetsutdanning)

Vernepleieren arbeider med

- mennesker med psykisk utviklingshemming

- barne- og ungdomspsykiatri

- voksenpsykiatri

- oppsøkende ungdomsarbeid

- mennesker med rusproblemer

- sosialkontor

- skoleverket med elever som har ulike funksjonshemninger eller atferdsproblemer

-hjemmesykepleie og eldrearbeid


Vernepleieren forsøker å øve inn ferdigheter for mestring av dagliglivet

- metodisk miljøarbeid

-kommunikasjons- og begrepsinnlæring

- planlegging og koordinering av ulike tiltak

- rådgivning og veiledning

- lek og fritidsaktiviteter

- omsorg og pleie

- saksbehandling/forvaltning.


Det er stor mangel på vernepleiere. Derfor er arbeidsmulighetene mange og varierte. Vernepleierutdanningen er en helsefagutdanning, og gir bl.a. kompetanse for å kunne administrere medisiner innen kommunal helsetjeneste. Vernepleieren vil også ha gode kunnskaper i miljøarbeid, pedagogikk, samfunnskunnskap og andre emner som kan bidra til å hjelpe ulike grupper funksjonshemmede.


Et lite sidesprang må bare til. Olav hadde med seg ved til ovnen, eplecider, snadder og ostepop til meg i går kveld. Dette er mannen som vet hva et kaldt angstpreget eksamensvrak av en kvinne trenger:) You and me, baby!!


1 kommentar:

Anonym sa...

Se der!!!:)Va bare utrolig koslig å "hørra" fra deg! mormor blei supergla for hilsen, og 80 års dagen va vellykka!Mor di markerte seg for å sei det sånn, men det e vel ikkje sjokkerande. Kjempefine tale hu hadde!!Hu e bare så søte:)

Hørres ut som det e ein brukbar mann du har funne deg:)
og..MASSE lykke te på eksamne!